Tarieven

Vanaf 1 januari 2020 is er weer een nieuwe prestatielijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) Dit zijn de maximale tarieven. De verzekeraars willen zo gunstig mogelijk inkopen om het voor hun verzekerden betaalbaar te houden. Zij bieden ons overeenkomsten aan om voor een bepaald vast tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief wat gedeclareerd wordt afhankelijk van waar u verzekerd bent. Een overzicht met alle vergoedingen voor fysiotherapie is eenvoudig en gratis te raadplegen op:  Zorgkiezer.

De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars. Dit betekent dat uw rekening in de meeste gevallen direct gedeclareerd wordt bij uw zorgverzekeraar. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de hier onderstaande tarieven. De nota ontvangt u dan ook van de praktijk of van factoringmaatschappij Infomedics. Zij nemen dit werk uit onze handen zodat wij meer tijd en aandacht hebben voor u. Zij sturen de facturen direct naar de zorgverzekeraars. U ontvangt een factuur van Infomedics met  het (rest)bedrag wat niet vergoed wordt door uw verzekering.
Let wel op dat u zelf verantwoordelijk bent om deze factuur binnen 30 dagen te voldoen. Bij overschrijding van opvolgende betalingsherinneringen zullen rente- en incassokosten in rekening worden gebracht. Indien u niet in staat bent de rekening te betalen binnen het gestelde betalingstermijn, neem dan contact op met Infomedics voor een eventuele betalingsregeling. 

Tarieven 2021 tarief in euro
Zitting Fysiotherapie 37,50
Zitting Oedeemfysiotherapie 44,00
Zitting Bekkenfysiotherapie  44,00
Toeslag aan huis behandeling 15,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek/consult 60,00
Screening 16,00
Intake, onderzoek en screening 51,00
Intake en onderzoek na verwijzing 47,50
Eenvoudige korte rapportage 46,00
Uitgebreide tijdrovende rapportage 85,00

Niet nagekomen afspraken dienen betaald te worden door de patiënt. De zorgverzekeraars vergoeden de verzuimde afspraken sinds 1999 niet meer.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te zijn. Dit kan telefonisch (eventueel voicemail inspreken) of per mail.

Deze regeling is conform de regeling voor beroepsgroepen in de gezondheidszorg.