Orofaciale therapie

Kaakfysiotherapie / Orofaciale therapie

Het kauwstelsel bestaat grofweg uit de kauwspieren, kaakgewricht en het gebit. De meest voorkomende klachten bij kaakproblemen zijn:

– Pijn of vermoeidheid van de kauwspieren

– Het niet goed kunnen openen van de mond

– Pijn rond het kaakgewricht (voor het oor)

– Knappende of krakende kaakgewrichtsgeluiden

– Overgevoelige of pijnlijke tanden en/of kiezen

– Abnormale slijtage van het gebit

– Oorpijn, Hoofdpijn, Nekpijn

– Oorsuizen of geluiden in het oor wat niet te verklaren is vanuit het oor zelf.

Waardoor ontstaan kaakproblemen?

Kaakproblemen kunnen ontstaan door overbelasting van de kauwspieren. Bijvoorbeeld door verkeerde mondgewoonten zoals klemmen en/of knarsen. Ook kan stress een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van overbelasting van de kauwspieren. Denkt u maar aan gezegdes als: “je verbijten” of “kiezen op elkaar en doorgaan”.

Kaakproblemen kunnen echter ook te maken hebben met problemen vanuit het kaakgewricht zelf. Het kaakgewricht bevat een kraakbeenschijf (discus) die verschoven kan zijn en het gewricht blokkeert. Dit kan leiden tot een beperkte mondopening of zelfs tot problemen met het sluiten van de mond. Kaakproblemen kunnen ook veroorzaakt worden door gebitsproblemen, langdurige tandheelkundige ingrepen, operatieve ingrepen of radiotherapie in het hoofd/hals gebied etc. Soms ontstaat een kaakprobleem zonder duidelijke oorzaak.

Wat kan een kaakfysiotherapeut/orofaciaaltherapeut voor u doen?

Aan de hand van een vragenlijst worden eerst je klachten in beeld gebracht, daarna volgt het onderzoek en tenslotte worden al deze gegevens met je besproken en maken we een plan van aanpak voor het oplossen van je klachten. Vaak verminderen de klachten al na uitleg over het functioneren van het kauwstelsel in relatie tot de klachten. Als het nodig is kunnen we je klachten ook bespreken met je verwijzer of met een andere specialist.

Orofaciaaltherapeutische begeleiding kan bestaan uit:

1. Adviseren en informatie geven omtrent de klacht

2. Mobiliseren en functie verbeteren van de kaakgewrichten

3. Krachttraining / coördinatietraining / ontspanningsoefeningen / ademhalings oefeningen

4. Ontspanningstherapie algemeen en ontspanningstechnieken per lichaamsdeel

5. Habit reversal training

6. Terugkoppeling naar de verwijzer

Mimetherapie

Mimetherapie wordt toegepast bij aangezichtsverlammingen. In 50% van de gevallen wordt het ook een Bell’s paralyse genoemd. De oorzaak is een beschadiging van de 7e hersenzenuw. Deze zenuw zorgt voor de gelaatsuitdrukking en de smaaksensatie van het eerste deel van de tong aan die kant van het gezicht.

De aangezichtsverlamming wordt vastgesteld door een arts. Bij een aangezichtsverlamming kunt u één gezichtshelft minder of helemaal niet bewegen. Daarnaast kunnen spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw niet of maar gedeeltelijk is hersteld. Door deze verschijnselen is de mimiek verstoord. Aan iemands gezicht kun je vaak aflezen hoe iemand zich voelt of wat hij/zij van iets vindt. Functioneert de mimiek niet goed kan dit een hoop misverstanden teweeg brengen.

Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de symmetrie in het gezicht. Anders gezegd: we willen bereiken dat de linkerkant en de rechterkant van uw gezicht zoveel mogelijk gelijk zijn, zowel in rust als met bewegen. Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht te zien en te voelen. U leert ook om het gezicht zo symmetrisch (aan beide zijden gelijk) mogelijk te bewegen. Zowel bij eten en drinken, praten en bij het uitdrukken van bepaalde emoties. Door de mimetherapie leert u ook om in het dagelijks leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

Als u de aangedane zijde van uw gezicht weer (zichtbaar) wat kunt bewegen is dat het goede moment om met de behandeling te starten. Ook wanneer er nog geen enkele beweging mogelijk is, kan het toch nuttig zijn om alvast de fysiotherapeut te bezoeken. U kunt dan vast adviezen ontvangen over de aangezichtsverlamming en er wordt u massage oefeningen aangeleerd.