Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

Huisregels:

  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
  • De praktijk behandelt ook minder valide cliënten. Indien er gebrek aan zitruimte is, wilt u deze personen dan een zitplaats aanbieden als u zelf een zitplaats heeft.
  • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u er dan op dat u uw waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn meeneemt naar de behandelkamer.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
  • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.