Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage rug gebied bij vrouwen, mannen en kinderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan zo leiden tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.
Omdat het functioneren van de bekkenbodemspieren van invloed is op het functioneren van blaas, endeldarm en ook op seksuele functies, kan een en ander leiden tot verschillende klachten:

  • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
  • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
  • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
  • Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
  • Pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen
  • Seksuele problematiek bij de vrouw, zoals vaginisme, dyspareunie en vulvodynie
  • Seksuele problematiek bij de man, zoals pijn aan het scrotum of aan de penis en bij erectiele disfuncties
  • Bekkenpijn en lage rugpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling
  • Bekkenpijn en lage rugklachten t.g.v. andere oorzaken, zoals een rughernia en trauma
  • Stuitpijn

Daarnaast kan de bekkenfysiotherapeut begeleiding bieden tijdens de zwangerschap en bevalling en pre- en postoperatief rondom prostaat-, gynaecologische, urologische en colorectale operaties. De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trainen van de spieren rondom het bekken en maakt soms gebruik van speciale apparatuur om de activiteit van de bekkenbodemspieren te meten en dit voor de patiënt inzichtelijk te maken. De bekkenfysiotherapeut geeft als het nodig is advies over toiletgedrag, drink- en eetgedrag en ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband.

BEKKENFYSIOTHERAPIE BIJ KINDEREN

Het zindelijk worden van kinderen kan door vele oorzaken verstoord of problematisch zijn. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet. Bekkenfysiotherapie bij kinderen is zinvol bij:

  • Urineverlies, natte broeken overdag
  • Zeer vaak moeten plassen
  • Bedplassen
  • Een niet te onderdrukken aandrang om te plassen of te ontlasten
  • Obstipatie
  • Ontlastingsverlies
  • Buikpijn
  • Pijn bij plassen
  • Pijn bij ontlasten

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden, waarin gevraagd zal worden om vragenlijsten in te vullen en een paar dagen plas- en/of ontlastingsdagboekjes bij te houden. Wanneer er een duidelijk beeld is van de klachten van het kind wordt een behandelplan opgesteld, in samenspraak met de ouder(s)en het kind.Tijdens de behandeling leert het kind voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe het controle kan krijgen. Het kind krijgt tevens inzicht in het leren reageren op aandrangsignalen. Er wordt geleerd hoe en wanneer je het beste kunt gaan plassen en ontlasten. De behandeling zal op een speelse manier gegeven worden.Ook bij bedplassen zal er samen met het kind gewerkt worden aan een goede bekkenbodemfunctie voordat er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden (bijvoorbeeld met behulp van een plaswekker).

Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. Dit gaat altijd in overleg met de verwijzer en de ouder(s).

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Amanda Blom, zij is in de praktijk de bekkenfysiotherapeut specialist. info@bekkenfysiotherapieamandablom.nl