Home

Iedereen is welkom in onze praktijk!

De praktijk streeft naar kwalitatief goede fysiotherapie en heeft meerdere specialismen. We werken nauw samen met diverse disciplines. Hierdoor zijn de overlegstructuren kort en is het behandeltraject helder.

Naast de algemene fysiotherapie zijn we ook gespecialiseerd in orofaciale therapie; Voor het behandelen van o.a. aangezichtspijn, hoofdpijn, kaakgewrichtsklachten en mimetherapie (therapie na aangezichtsverlammingen).

Verder is de praktijk gespecialiseerd in bekkenfysiotherapie; Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan zo leiden tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.

De praktijk heeft geen wachtlijsten, is goed bereikbaar, telefonisch ook buiten kantooruren. Voldoet in ruime mate aan alle kwaliteitseisen van de beroepsvereniging. En kreeg een hoog cijfer (9,3) in het klanttevredenheidsonderzoek.

De praktijk is direct toegankelijk, dus zonder verwijzing van huisarts of tandarts kan een afspraak gemaakt worden, zowel telefonisch als via het contactformulier, het online formulier of in de praktijk.